O ZELJUS

Rođen sam 20. 02. 1968. godine, Opština Teslić. Završio sam srednju ekonomsku školu Finansijski tehničar.

 

Za klientske aplikacije za OS:
Windows 32, 64
Linux 32, 64; 
Linux ARM
Linux Android 
koristim  Free Paskalu, CodeTyphon i Lazarus

  

kao i za Windows 32, 64,  Delphi 7, a pisanje sam počeo od  verzije 3.
Registrovano: Delphi 3 i BDS2006
  •  Delphi 2006 for Win32 Professional
  •  Delphi 2006 for .NET Professional
  •  C++ Builder 2006 for Win32 Professional
  •  InterBase Developer Edition
  •  C# Builder 2006 for .NET Professional
  •  Delphi 2006 IDE Professiona
 
SUBP (Sistem upravljanja bazom podataka) je  Firebird 1.5 (Interbase 7.5 ), Firebird 2.0, 2.1, 2.5 
Za pisanje koda baze koristim SQL jezik sa Dialektom 3
(puni SQL 92 Entry Level 1 Support i implementiran SQL-99 standard) i kodnim rasporedom WIN1250.
a OS za bazu podataka  Windows 32, 64: Linux 32, 64, ARM (uglavnom Debian)
 

Jedan od autora sam projekta Pandroid za pisanje, Android, klijentskih aplikacija

https://github.com/zeljkoc/pandroid

  

Pismene preporuke:

- Diploma Svet Kompjutera, dopisna skola iz Beograda od 1988. godine i knjigu Pascal.  

- Peporuku od NSU gdje sam za UNHCR i NSU izvodio kompletnu obuku kandidata - Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske od 06. 03. 1999. godine

- Misljenje i ocjenu Dr Bogomira Djukić, doktora filosofskih nauka i rukovodilac Odsjka za filozofiju i sociologiju, Filozofski fakultet u Banjaluci kome sam pomagao u pripremi knjiga te obuci za pripremanje istih za stampanje, od 04. 05. 1999. godine.

 
Literatura:
 

Nasloviautor

ISBN

Copyright

DELPHI PUNOM SNAGOM

(SAMSPublishing)

86-7991-038-4

1995.  CET Computer Equipment and Trade

DELPHI 4 Biblija

(Tom Swan)

86-7555-123-1

1999. Mikro knjiga

DELPHI 4 za 21 dan

(Kent Reisdorph)

0-672-31286-7

1998. Kompjuter biblioteka

DELPHI 5 detaljan izvornik

(Marco CANTU)

86-7310-069-0

2000. Sybex, Kompjuter biblioteka

DELPHI 6 Mastering

(Marco Cantu)

86-7310-122-0

2000. Sybex, Kompjuter biblioteka

DELPHI 6 VODIČ ZA PROGRAMERE

(Paul Kimel)

86-7555-172-X

2001. Mikro knjiga

DELPHI 7 sa rešenim zadacima

(Laslo Kraus)

86-7555-228-9

2003. Mikro knjiga

DELPHI 7 Mastering

(Marco Cantu)

86-7310-258-8

2003. Sybex, Kompjuter biblioteka

Majstor za Delphi/Kylix Programiranje baza podataka

(Eric Harmon)

86-7310-176-X

2002. SAMS pablishing, Kompjuter bibloteka

Delphi 2005 bez tajni

(Marko Cantu)

86-7310-347-9

2005. Sybex, Kompjuter biblioteka

 

Naslov i autor

ISBN

Copyright

WINDOWS NT Server 4

Priručnik za profesionalce

(Dr Karanjit S. Siyan)

86-7991-048-1

1998. CET Computer Equipment and Trade

WINDOWS 2000 Server biblija

(Jeffrey R. Shapiro I Jim Boyce)

86-7555-149-5

2000. Mikro knjiga

WINDOWS 2000 priručnik za administratora

(Mark A. Linsen Bardt I Shane Stigler)

86-7555-156-8

2000. Mikro knjiga

Naslov i autor

ISBN

Copyright

Projektovanje informacionih sistema – u praksi

(Dr Alempije Veljović, dipl. ing.)

86-7310-249-9

2003. Kompjuter biblioteka

Naslov i autor

ISBN

Copyright

Administracija baza podataka

(Craig S. Mullins)

86-7310-210-3

2002. Kompjuter biblioteka

SQL Server 2000

(Mike Gunderloy i Joseph L. Jorden)

86-7555-164-9

2001. Mikro knjiga

ORACLE 8

(SAMS publishing

Edward Whalen & Steve Adrien Deluca)

86-7310-024-0

1998. Kompjuter bibloteka

SQL Kuvar

(Anthony Molinaro)

86-7555-301-3

2006. Mikro knjiga


 

Naslov i autor

ISBN

Copyright

SIGURNOST računarskih sistema i mreža

(Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Borislav Đođević, Marko Carić)

978-86-7555-305-2

2007. Mikro knjiga

 

Naslov i autor

ISBN

Copyright

ANDROID 4 Razvoj aplikacija

(Wei-Meng Lee)

978-86-7310-488-1

2012. Cacak Svetlost

 

Naslov i autor

ISBN

Copyright

Raspberry Pi kuvar za Python programere

(Tim Cox)

978-1-84969-662-2

2014 Packt Publishing